Sticklingar från slutet
av januari

 

 

Penséer från mitten
av mars vid normal
vinter

 

Sticklingar till amplar,
urnor m m

Mars-April

 

Utplaneringsbara sommarblommor från början av maj

 

Tomater och gurka från egen jordodling

Sommartid

 

Krukväxter och Snittblommor

Hela året

Åter till startsidan